Сизый
box
Открыто кейсов
10
box
Заработано
1 565 q
Предметы пользователя
+42 RealCoins 21 q
Насмешка: Step Lively
184 q
Floodmask
190 q
Grievous Ingots
376 q
Serrakura
23 q
Bindings of the Trapper
761 q
Voidhammer
1 q
Mask o' Wicked Badness
4 q
Legs of the Loomkeeper
4 q
Legs of the Loomkeeper
4 q
Legs of the Loomkeeper
Выигранные предметы