Строго не судите
box
Открыто кейсов
6
box
Заработано
358 q
Предметы
48 q
Crimson Pique
120 q
Mandate of the Stormborn
188 q
Thirst of Eztzhok - Off-Hand
1 q
Carreau's Agony
1 q
Goggles of Utter Eradication
1 q
Jewel of the Forest Boots